περισσότερες φωτογραφίες:   Οδοντιατρείο  |  Περιστατικά (1)  |  Περιστατικά (2)

Φωτογραφίες Περιστατικών

Φωτογραφίες από Περιστατικά του Οδοντιατρείου (Πριν vs Μετά)Φωτογραφίες

 

Περιστατικά - Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου

Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου - Πριν vs Μετά Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου - Πριν vs Μετά
Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου - Πριν vs Μετά Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου - Πριν vs Μετά
Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου με ανύψωση ιγμόρειου άντρου

Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου με ανύψωση ιγμόρειου άντρου - Πριν vs Μετά Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου με ανύψωση ιγμόρειου άντρου - Πριν vs Μετά
Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου με ανύψωση ιγμόρειου άντρου - Πριν vs Μετά Εμφυτεύματα άνω & κάτω γνάθου με ανύψωση ιγμόρειου άντρου - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Εμφυτεύματα & Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις

Εμφυτεύματα & Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν vs Μετά Εμφυτεύματα & Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν vs Μετά
Εμφυτεύματα & Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις  - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Εμφυτεύματα άνω γνάθου

Εμφυτεύματα άνω γνάθου - Πριν vs Μετά Εμφυτεύματα άνω γνάθου - Πριν vs Μετά
Εμφυτεύματα άνω γνάθου - Πριν vs Μετά


Περιστατικά - Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις)

Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις) - Πριν vs Μετά Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις) - Πριν vs Μετά
Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις)  - Πριν vs Μετά Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις)  - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις)

Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις) - Πριν vs Μετά Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις) - Πριν vs Μετά
Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις) - Πριν vs Μετά Ουλοπλαστική με laser & Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες - Όψεις) - Πριν vs Μετά


Περιστατικά - Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες)

Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες) - Πριν vs Μετά Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες) - Πριν vs Μετά
Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Στεφάνες)  - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες)

Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες) - Πριν vs Μετά Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες) - Πριν vs Μετά Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες) - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες)

Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες) - Πριν vs Μετά Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες) - Πριν vs Μετά
Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (Γέφυρες)  - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις όψης (Ουλοπλαστική & Κοσμητικό strass)

Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις όψης (Ουλοπλαστική & Κοσμητικό strass) - Πριν vs Μετά Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις όψης (Ουλοπλαστική & Κοσμητικό strass) - Πριν vs Μετά
Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις όψης (Ουλοπλαστική & Κοσμητικό strass) - Πριν vs Μετά Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις όψης (Ουλοπλαστική & Κοσμητικό strass) - Πριν vs Μετά

Περιστατικά - Μεταλλοκεραμικές στεφάνες

Μεταλλοκεραμικές στεφάνες - Πριν vs Μετά Μεταλλοκεραμικές στεφάνες - Πριν vs Μετά
Μεταλλοκεραμικές στεφάνες  - Πριν vs Μετά